Giá xe máy Honda ngày 8/8/2017, giá xe Honda hôm nay tại Hà NộiGiá xe máy Honda ngày 8/8/2017 tăng từ 100 nghìn – 1 triệu đồng với các mẫu xe SH 2017, SH mode, Air Blade, Blade. Riêng PCX giảm tới 600 nghìn đồng …

source

8 Comments

  1. AutoBikes Vietnam August 14, 2017
  2. the vu August 14, 2017
  3. Huong nguyen thi August 14, 2017
  4. Tínn Lê August 14, 2017
  5. Phu Huy Dang August 14, 2017
  6. Phu Huy Dang August 14, 2017
  7. Thắng Quản Văn August 14, 2017
  8. Quan Dao August 14, 2017